• I learned to gain my happiness reducing my desires.
  • Mere learning is of no avail without actual practice. The learned man who does not practice is like a colorful flower without scent.
  • Do not cultivate any non virtuous action - cultivate only perfect virtuous action. Subdue your own mind: this is the teaching of Lord Buddha.
  • Science without religion is blind. Religion without science is lame.
  • Letting go of desire is gaining the real happiness and satisfaction in our daily life.
  • Why be unhappy about something. If it can be remedied, And what is the use of being unhappy about something, If it cannot be remedied.
  • My religious is Love and Compassion. H.H. 14th DHL
  • I have learned to seek my happiness by limiting my desires, rather than attempting to satisfy them.
  • Mere learning is of no avail without actual practice. The learned man who does not practice, is like a colorful flower without scent.
  • Do not cultivate any non virtuous action, cultivate only perfect virtuous action. Subdue your own mind: this is the teaching of Lord Buddha.

हार्दिक समवेदना


༈ ཐུགས་གསོའི་འཚམས་འཕྲིན།

ཉེ་ཆར་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་དབུ་འཛིན་ཁྲི་རབས་བདུན་པ་༸སྐྱབས་རྗེ་ཀ་ཐོག་དགེ་རྩེ་རིན་པོ་ཆེ་འགྱུར་མེད་བསྟན་པ་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ལོའི་བོད་ཟླ་ ༡༠  ཚེས་  ༡༡  ཉིན་གློ་བུར་དུ་དགོངས་པ་རྫོགས་པའི་ཡིད་སྐྱོའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་ནི། ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེའི་རྗེས་སུ་སློབ་པའི་རིས་མེད་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་ནང་ཁོང་ལྟ་བུའི་སྒོམ་སྒྲུབ་ཉམས་བཞེས་ཀྱི་སྒོ་ནས་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་འཛིན་པའི་སྟོན་པའི་རྗེས་འཇུག་རྣལ་མ་རྣམས་ཉུང་ངུར་འགྲོ་བཞིན་པའི་དུས་རབས་འདིའི་གནས་བབས་ཉམ་ཐག་པ་ལ་གཞིགས་ཚེ། སྔ་འགྱུར་བའི་ཆོས་བརྒྱུད་ཙམ་དུ་མ་ཟད། མཉམ་མེད་ཐུབ་པའི་དབང་པོའི་བསྟན་པ་སྤྱི་ལ་གྱོང་གུན་ཚབས་ཆེན་ཕོག་པ་ཡིན་པས། ལྟོས་བཅས་སློབ་འབངས་ཡོངས་ལ་ཐུགས་གསོ་དང་། དམ་པ་གང་གི་ས་ལམ་ལ་བར་ཆད་མེད་ཅིང་ཐུགས་དགོངས་ཟབ་མོ་ཡོངས་སུ་འགྲུབ་པའི་གསོལ་འདེབས་སྨོན་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

སར་གནས་སེམས་དཔའ་རྣམས་ནི་ཐུགས་སྙིང་བརྩེ་བ་ཆེན་པོས་གདུལ་བྱ་རྣམས་ནམ་ཡང་ཡལ་བར་མི་འདོར་བའི་ངང་ཚུལ་དང་ལྡན་པ་ལགས་པས།  སྔོན་གྱི་ཐུགས་བསྐྱེད་དམ་བཅའ་ཇི་བཞིན་སྐྱེ་འགྲོ་སྤྱིའི་བདེ་དོན་དུ། རྒྱལ་བསྟན་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་གི་དབུ་འཕང་དགུང་དུ་བསྒྲེངས་པ་ལ་སླར་ཡང་འཁྲུལ་མེད་ཐུགས་ཀྱི་རྣམ་པར་རོལ་པ་ཡང་སྤྲུལ་ཉི་མ་གཞོན་ནུ་ཞིང་འདིར་མྱུར་དུ་འཆར་བའི་གསོལ་འདེབས་ཡང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་བཅས།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༤ ཉིན་བལ་ཡུལ་ནང་པའི་ཚོགས་ཆེན་རྒྱུན་ལས་ནས་ཕུལ།

 

हार्दिक समवेदना

मितिः २०७५ मंसिर ८ गते

ञिङ्मा परम्पराका सातौं प्रमुख धर्मगुरु परम श्रद्धेय कथोग गेचे रिन्पोछे ग्युर्मेद् तेन्पा ग्यल्छेनज्यूको मितिः २०७५ मंसिर ३ गतेका दिन आकस्मिक निधनको खबरले सम्पूर्ण बौद्धमार्गीहरूलाई स्तब्ध बनाएको छ । बौद्ध अनुयायीहरूमध्ये उहाँ जस्ता ध्यान साधनाको माध्यमबाट विशुद्ध बौद्ध धर्मको संरक्षण गर्नुहुने साधकहरू दिनानुदिन कम हुँदै गएको नाजुक अवस्थामा ञिङ्मा परम्परालाई मात्र नभई सम्पूर्ण बौद्ध जगतलाई नै ठूलो क्षति पुगेको छ । तसर्थ सम्पूर्ण बौद्ध धर्मावलम्बीहरु प्रति हार्दिक समवेदना प्रकट गर्दै, सद्गुरुको मार्गमा कुनै विघ्न–बाधा नभई सबै मनोकंक्ष पूर्ण होस भनि प्रार्थना गर्दछौं । 
बोधिसत्वहरूले जगतका सम्पूर्ण विनय जनहरूलाई महाकरुणाको भावले कहिले नत्याग्ने स्वभाव रहेको हुँदा विगतका बोधिचित्त उत्पन्न गरेको प्रतिज्ञ अनुसार जगत प्राणीको हितार्थ बोधिसत्वको रुपमा शीघ्र पूर्नजन्म होस् भनी सदैव प्रार्थना गर्दछौं ।
नेपाल बौद्ध महासंघ